Persondatapolitik

Når du indgår aftale med Vipperød Bustrafik ved personlig henvendelse, telefonisk elle via vores
webside kan vi have brug for følgende oplysninger : navn, adresse, telefonnummer og email adresse
for at levere den aftalte ydelse.

Oplysningerne opbevares elektronisk og gemmes i fem år og hvorefter de slettes.
Oplysninger afgivet til Vipperød Bustrafik vidergives ikke til tredjemand medmindre at
det er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde
og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du har til en hver tid mulighed for at få indsigt i de oplysninger som vi har registreret om dig.
Hvem oplysningerne evt. videregives til og hvilken formål de anvendes til.
Hvor oplysningerne stammer fra, såfremt de ikke er afgivet af dig selv.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse med hermed
kan rettes til Vipperød Bustrafik.

Såfremt der kommer ændringer i vores persondatapolitik forbeholder vi os ret til ændringer
her på hjemmesiden.